ideari

_MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DEL PROJECTE

LA MISSIÓ de Música Morta és naturalitzar la mort a través de l'art.

LA VISIÓ de Música Morta és una societat on la mort sigui oberta, conscient, neutra, popular, àgil, assequible, explicada, afectiva, pròpia, igualitària, holística i tolerada.

ELS VALORS de Música Morta són la vitalitat, el compromís, la transperència, el respecte, el dinamisme i la creativitat.