PEDAGOGIA

_DESENVOLUPAR LA VISIÓ DE LA MORT

La pedagogia és un dels mitjans en que Música Morta vol desenvolupar la seva visió de la mort oferint diversos tallers i accions pedagògiques per a públics diferents. 

ACCIONS PEDAGÒGIQUES:

DEATH COFFEE: és una pràctica popular a altres llocs del món. El proposem com a col·loqui sobre la mort a través de la proposta d’un seguit de cançons que enceten temes sobre la mort.

Durada: entre 60 i 90 minuts.

TALLER PEDAGÒGIC ADREÇAT A EDUCADORES: aquesta proposta conté una dinàmica de detecció de necessitats a partir d’experiències prèvies, una exposició de conceptes clau i la mostra i experimentació de recursos en petit grup.

Durada: entre 60 i 90 minuts.

TALLER PEDAGÒGIC ADREÇAT A INFANTS: visibilitzar les morts més properes des de la infància generant un espai on els infants puguin parlar-ne i reflexionar-hi de manera indirecta i amable, per trencar amb tabús i estereotips.

Durada: entre 60 i 90 minuts.

CONTACTE
: adeu@mmmmanresa.cat